Assignments

Lec # Topics assignments
2 Korean Coalescence Assignment 1 (PDF)

Solutions (PDF)
5 Sanskrit Desideratives

Data Set 1 (PDF)

Assignment 2 (PDF)

7 Tagalog Mid Vowels Assignment 3 (PDF)
9 Fixed Segmentism Assignment 4 (PDF)
11 Cyclicity Effects Assignment 5 (PDF)
13 English Compounds Assignment 6 (PDF)
15 Uniform Exponence Assignment 7 (PDF)
16 German Truncations Assignment 8 (PDF)
19 Yokuts Opacity

Assignment 9 (PDF)

Data Set (PDF)